VIN - Vehicle Identification Number

De 17 tegn, der i dag bruges som stelnummer på alle biler ser måske umiddelbart uforståeligt ud, men der er faktisk en vis mening i galskaben. Denne artikel prøver at give en forståelse af dette fænomen - i hvert fald delvis.

I USA indså man for lang tid siden nytten af et fælles nummersystem, og således indførte man allerede i august 1964 et fælles nummersystem med 9- eller 10-cifrede numre. Før den tid var de numre, der typisk var hugget ind i chassiset blot serienumre, der (næsten) intet fortalte om fabrikant, model, type, år og andre ting, som man så skulle få rede på på anden vis.

For danske Citroën-biler var stelnumre noget, der blev hugget i hos Citroën i Sydhavnsgade, da bilerne fra Frankrig kun var forsynet med den pånittede plade. Dette ændrede sig nok en gang i 60'erne hvor man begyndte at hugge numrene i på fabrikken.

Efter amerikansk forbillede vedtog man en international standard for stelnumre, der således kom til at hedde Vehicle Identification Numbers (altså køretøjsidentifikationsnumre) eller som det med traditionel dansk forkortelses-dobbeltkonfekt hedder: VIN-numre.

Den norm, der definerer de 17-tegns VIN-numre hedder ISO 3779 og ISO 3780 og er fra februar 1977 (med senere ændringer i 1983). Den omfatter identifikation af motorkøretøjer, anhængere, motorcykler og knallerter og består af tre dele:

WMIWorld Manufacturer Identifier Fabrikantkode som giver en entydig identifikation af producenten Fabrikantkoden står i position 1-3, undtagen hvis denne bygger mindre end 500 biler om året. I dette tilfælde er det tredie tegn altid 9 og pladserne 12-14 bruges til resten af fabrikantkoden.
VDSVehicle Descriptor SectionModelkode som identificerer modeltype og ofte også ting som motortype, transmission, udstyr og andre egenskaber. Modelkoden står i position 4-9.
VISVehicle Identifier SectionIdentfikation af det enkelte eksemplar (serienummer) De sidste 8 tegn bruges på dette felt, og heraf skal de sidste fire være cifre.

Betydningen af de enkelte dele er dog ikke helt den samme over hele jorden. I USA blev den nuværende udgave af VIN-systemet indført i 1981 og fører en række mere detaljerede anbefalinger i ISO 3779 normen ud i livet. Den indeholder f.eks. en kode for årgangen på position 10, en kode for samlefabrik på position 11 og et checkciffer på position 9. I EU har man ligeledes indført VIN-systemet ved et direktiv, som imidlertid ikke har noget krav om årstalskode, samlefabrikskode, checkciffer og det er heller ikke et krav at modelkoden skal indeholde andet end en identifikation af typen - altså ikke nødvendigvis af motortype etc.

Position 1 - Verdensdel eller land

I standarden er der foreslået en inddeling af verden, hvor første position i VIN-nummeret betegner et større geografisk område, og den næste position en finere inddeling.
Position 1VerdensdelEksempler på lande
1-5Nordamerika1, 4, 5 - USA
2 - Canada
3 - Mexico, Puerto Rico, Costa Rica
6-7Oceanien6 - Australien
8, 9 og 0Sydamerika9 - Brazilien
A-HAfrika 
J-RAsienJ - Japan
K - Sydkorea
L - Taiwan
S-ZEuropaS - UK
V - Frankrig, Jugoslavien
W - Tyskland
Y - Sverige
Z - Italien

Position 2 - Producent

 A - Audi
 B - BMW
 4 - Buick
 6 - Cadillac
 1 - Chevrolet
 C - Chrysler
 B - Dodge
 F - Ford
 7 - GM Canada
 G - General Motors
 H - Honda
 A - Jaguar
 L - Lincoln
 D - Mercedes Benz
 M - Mercury
 N - Nissan
 3 - Oldsmobile
 2 eller 5 - Pontiac
 P - Plymouth
 8 - Saturn
 T - Toyota
 V - VW
 V - Volvo

Citroëns fortolkning af disse retningslinier ser således ud:

Plads nr.BetydningEksempel
1-3Fabrikantkode
Så vidt vides altid VF7 for Citroën
VF7
4-5FamiliekodeAZ
6-7 og 12-13ModelvariantKA
8-9Udfyldning
Altid 00
00
10-11 og 14-17LøbenummerXXXXXX

Enkelte Citroën modeller følger et lidt andet mønster, som f.eks. C25.

VF7 290 (1) (2) (3) U (4) XXXXXX

Hvor 
(1) er modelvarianten 
A = Fourgon 1000kg
B = Fourgon 1400kg
C = Combi
J = Fourgon 1800kg
G = Chassis-cabine 1400kg
K = Chassis-cabine 1800kg

(2) er motortypen
1 = Benzin 1796 ccm 
2 = Benzin 1971 ccm 
3 = Benzin 1971 ccm 
5 = Diesel 2500 ccm 
6 = Diesel 1905 ccm
9 = Diesel 2500 ccm Turbo

(3) er transmissionstypen
1 = 4 gear
2 = 5 gear
4 = 4x4, 5 gear

(4) er brændstoftypen
C = Benzin
D = Diesel